Φωτογραφίες 2018 

Η ..”στριφτερή 2018″ είχε ώς προορισμό τον Ταύγετο.