Πάμε Μπάρο.

Μπάρος

17-19 Μαίου 2019.

Οι T-Motoriders συμμετείχαν ως Ομάδα στην εξόρμηση που διοργανώνει η γνωστή Τρικαλοπαρέα .

Πληροφοριακό υλικό για την εξόρμηση (χάρτες – ανασυγκροτήσεις – ανεφοδιασμοί) υπάρχει εδώ  https://www.facebook.com/events/2352627861456235/

Νέος κύκλος ανοίγει με τους Τρικαλινούς φίλους μας.