Οι T-Motoriders συμμετέχουν για άλλη μία χρονιά στο The Distinguished Gentleman’s Ride

Περισσότερες λεπτομέρειες  θα αναρτηθούν την Τρίτη 17/5

Υπεύθυνος εκδήλωσης για τους T-Motoriders :

Ανδριτσάκης Αλέξανδρος