Η Ομάδα Διαχείρισης των T-Motoriders, λαμβάνει υπ όψιν της προτάσεις των μελών, και αποφασίζει για τον τόπο , την ημερομηνία και τον Αρχηγό της κάθε εξόρμησης.